Your Say: Olongapo Subic's Biggest Conversation

Sunday, August 26, 2007

illegal logging

KA_tutubo: kakatuwa naman at may tree planting in honor of magsaysay day !! pero ilang magsaysay na ba ang umupo sa probinsya ng zambales ? bat nakalbo ang bundok sa zambales !!!
KA_tutubo: nagtatanong lang po ang buong tribu ng kabataan zambales !!!
KA_tutubo: halos singlawak ng nueva ecija ang zambales at kahit saan ka lumingon na kabundukan sa zambales eh kalbo !
KA_tutubo: logging at mining ang isa sa sumira sa kabundukan ng zambales !!
BAS: alam ko yang pagkalbo ng bundok sa mindanao ang gawain ni jb mag at c andar naman mangalbo ng birhen ang hilig

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 
This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay. The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications. http://subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://oictv.com, http://sangunian.com Hit Counter
Hit Counter